{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
Sepetinizde adet ürün var
Ara Toplam :
TL
ALIŞVERİŞİ TAMAMLA Sepete Git
ÜCRETSİZ GÖNDERİM
Ücretsiz gönderim için uygun
Anasayfa / Gi̇zli̇li̇k Ve Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi Poli̇ti̇kasi

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


Step Halıcılık ve Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Step Halıcılık”) unvanlı şirketimiz tarafından, mobil cihazlardaki uygulama ile işlem yapılan halleri de kapsayacak şekilde, www.stepevi.com uzantılı elektronik ticaret sitemizde (“İnternet Sitesi”) sunulan hizmetlerimizden güvenli bir şekilde faydalanılmasının sağlanması ve tarafınızca sağlanacak kişisel verilerin ve gizliliğinizin korunması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, işbu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası (“Gizlilik Politikası”), kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve sizlerin, bu bağlamda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, İnternet Sitesi’ndeki işlem güvenliği, bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ve ticari elektronik iletişimler ile ilgili hususlarda şirketimiz ve tarafınız için geçerli kurallar ve şartların ortaya konulmasıdır. 


Step Halıcılık tarafından hazırlanmış olan ve [●] uzantısında yer alan Çerez Politikası, işbu Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. 


İşbu Gizlilik Politikası, [●] uzantısında yer alan Müşteri Aydınlatma Metni uyarınca hazırlanmıştır. 


HANGİ VERİLER İŞLENMEKTEDİR? KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI NEDİR?


İnternet Sitesi’ne üyeliğiniz ve alışverişleriniz sırasında edindiğimiz ve/veya talep ettiğimiz kişisel verileriniz (ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kişisel ilgi alanları, fatura ve teslimat adresleri ve sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda, ilgili üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) talep edilmekte ve işlenmektedir. 


İşbunları, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”) ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz ve hizmet standartları çerçevesinde, dahil olduğumuz grup şirketleri bünyesindeki mevcut ve ileride olabilecek şirketler ile Ürün tedariki, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için paylaşabilir, işbunları, kaydedebilir, işleyebilir, yasal sürelere uygun olarak saklayabilir, gerekli gördüğümüz hallerde güncelleyebilir, paylaşabilir, aktarabilir, transfer edebilir, kullanabiliriz. İlaveten, İnternet Sitesi’nin ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplayabilir ve işleyebiliriz. 


Gizlilik Politikası ve devamında yer alan ticari iletişim izni ile, kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinizin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanılmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve tarafınıza ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermektesiniz.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AKTARILMASI


Tarafınızca İnternet Sitesi’ne girilen ve/veya kaydedilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, tarafımızca, kendi sistem altyapımızda, bilgi ve işlemin mahiyetine göre, teknik imkanlar ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler, tarafınızca kullanılan cihaz üzerinden girildiğinden, işbunların korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu tarafınıza aittir.


Step Halıcılık, yukarıda detaylandırıldığı üzere, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Step Halıcılık’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, İnternet Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.


Kişisel verileriniz, yukarıda belirtildiği üzere, hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı ve benzeri hizmetleri sunan şirketler ve sair) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak, yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla, anılan kurum, kuruluş ve makamlar ile paylaşılabilecektir. Step Halıcılık, İnternet Sitesi’ni ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Step Halıcılık’ın yürürlükteki kanunlar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla, yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz, yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacak ve/veya üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.


Kişisel verileriniz, zaman zaman doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ya da yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet alınan, işbirliği yapılan, yurt içi ya da yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?


KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Step Halıcılık’a başvurarak, kendileriyle ilgili,


  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahiptir.


İşburada sayılan haklarınızdan birini kullanmak istemeniz halinde, işbu talebinizi, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, Step Halıcılık’a iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi, kendinize ait kişisel veriler ile ilgili olarak, kimliğinizi tevsik eden belgeler ile birlikte, adınızı, soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi belirtmek suretiyle, açık ve anlaşılır bir şekilde, güvenli elektronik imza veya mobil imza veya ıslak imzalı olarak aşağıdaki adreslere iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu

:

Step Halıcılık ve Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

E-posta Adresi

:

customerservice@stepevi.com

Adres    

:

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Cad. Engin Konak Apt. No:23/2 Beşiktaş İstanbul


KİŞİSEL VERİLER NE SÜREYLE SAKLANMAKTADIR?


Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca;  onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar, bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise, gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere, 3 (üç) yıl saklanacaktır. Anılan sürelerin sona ermesini müteakiben, kişisel verileriniz, Step Halıcılık tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


Step Halıcılık, sonlandırılan üyelik hesaplarına ait her türlü kaydı anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir. Veriler, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. İlgili Kişi, anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamayacaktır.


Tarafımıza, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak verilerin kullanımını-işlenmelerini ve/veya tarafınıza gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkınızı kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilirsiniz. Bu husustaki açık bildiriminize göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafınızla kurulan elektronik iletişimler, yasal azami süre içinde durdurulacaktır. Ayrıca, talep etmeniz halinde, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgiler, veri kayıt sisteminden silinecek veya kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilecektir. İsterseniz kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda, tarafımıza, her zaman, yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilirsiniz. Bu hususlardaki başvuru ve talepleriniz, yasal azami süreler içerisinde yerine getirilecek veyahut hukuki gerekçesi tarafınıza açıklanarak, kabul edilmeyebilecektir.


GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA DEĞİŞİKLİK VE YÜRÜRLÜK


Step Halıcılık, Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilecektir. Güncel Gizlilik Politikası, İnternet Sitesi’nde yayımlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.

 


TİCARİ İLETİŞİM İZNİ


İşbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta mesajı ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Step Halıcılık’ın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.


Sitemizden alışveriş yapmanızı takiben, yapmış olduğunuz alışverişe ve ürün teslimatına ilişkin bilgiler içeren ve periyodik olmayan bilgilendirme e-postalarını da vermiş olduğunuz e-posta adresinize ileteceğiz. Bu nedenle, sitemize üye olurken verdiğiniz e-posta adresinin doğruluğunu da kabul etmiş sayılmaktasınız.