{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
Sepetinizde adet ürün var
Ara Toplam :
TL
ALIŞVERİŞİ TAMAMLA Sepete Git
ÜCRETSİZ GÖNDERİM
Ücretsiz gönderim için uygun
Anasayfa / İptal - İade Politikası

İptal - İade Politikası

İADE VE İPTAL POLİTİKASI

 

Mobil cihazınızdaki uygulama ile işlem yaptığınız halleri de kapsayacak şekilde, www.stepevi.com uzantılı elektronik ticaret sitemizden (“İnternet Sitesi”) sipariş vermeniz halinde, Ön Bilgilendirme Metni (“Ön Bilgilendirme”)’ni onaylamanız ve Step Halıcılık ve Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketimiz ile Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)’ni akdetmeniz söz konusu olacaktır. 

 

İnternet Sitesi üzerinden cinsini ve türünü, miktarını, temel özelliklerini, ebatlarını, markasını, modelini, rengini ve tüm vergiler dahil satış bedelini inceleyerek sipariş vermiş olduğunuz ürün veya hizmetlerin (hem bir adet hem de birden fazla ürün için, “Ürün” ifadesi kullanılacaktır), tarafınızca satın alınmasını müteakiben yararlanabileceğiniz, Ürün’ün iadesi ve ilgili siparişinizin iptali hususlarında, şirketimiz ve tarafınız için geçerli kuralların ve şartların ortaya konulması amacıyla hazırlanan işbu iade ve iptal politikasını (“İade ve İptal Politikası”), 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca, dikkatlerinize sunarız.

 

ÖDEMENİN GERÇEKLEŞTİRİLEMEMESİ SEBEBİYLE İPTAL VE İADE KOŞULLARI

 

Ürün’ün tüm masraflar dahil bedeli (“Ürün Bedeli”), peşin satışlarda teslimattan önce tamamen ödenmediği; taksitli satışlarda ise, vadesi gelen taksit tutarı ödenmediği takdirde, Sözleşme’yi tek taraflı olarak iptal etme ve Ürün'ü teslim etmeme haklarımız bulunmaktadır.

 

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu bankanın, Ürün Bedeli’ni, tarafımıza ödememesi veya ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün, en geç 3 (üç) gün içerisinde, tarafınızca, şirketimize iade edilmelidir. Ürün Bedeli’nin ödenmemesi, bankaya haksız bir talimatınızdan veya itirazınızdan veya bir kusurunuzdan veya ihmalinizden kaynaklanıyor ise, iadeye ilişkin kargo masrafları, tarafınızca karşılanacaktır. İşbu halde, iadeyi kabul etmeksizin, Ürün Bedeli alacağını takip dahil her türlü yasal hakkımız saklıdır.

 

ÜRÜN’ÜN TESLİMİNDEKİ GECİKME SEBEBİYLE İPTAL HAKKINIZ

 

Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece, teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) tarafınıza ait olup, teslimatın gerçekleştirilebilmesi için, Ürün Bedeli’ni ödemiş olmanız gerekmektedir.

 

Satış anında yürüttüğümüz ve İnternet Sitesi'nde şartlarını ilan ettiğimiz kampanyalara bağlı olarak, söz konusu teslimat masraflarının tamamının veya bir kısmının, tarafınıza yansıtılmaması söz konusu olabilecektir.

 

Teslimat süresi, Ürün’ün tedarik süresine göre değişkenlik gösterebilecek olmakla birlikte, teslimat, Kanun’un 48. maddesinin 3. fıkrası ve Yönetmelik’in 16. maddesi uyarınca, siparişin alınmasını müteakiben en geç 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanacaktır. 

 

Normal satış/teslimat koşulları dışındaki mücbir sebepler (deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi) nedeni ile Ürün’ün, anılan 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu olur ise, işbu durum ile ilgili olarak, tarafınızı, bizler ile paylaştığınız iletişim araçları üzerinden haberdar ediyor olacağız. 

 

Siparişi, anılan 30 (otuz) günlük süre zarfında, gerek normal şartlarda gerekse mücbir sebep dolayısıyla teslim edemememiz halinde, siparişi iptal edebilecek, benzer başka bir ürün sipariş edebilecek veya mücbir sebep halinde, olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebileceksiniz. Siparişin iptali halinde, sipariş kapsamında tarafımıza ödediğiniz Ürün Bedeli’nin tamamını, tarafınıza, 14 (on dört) gün içerisinde iade ediyor olacağız.

 

ÜRÜN TEDARİKİNİN İMKANSIZLAŞMASI HALİNDE İPTAL

 

Sipariş konusu Ürün'ün tedarikinin imkansızlaşması halinde, bu durumu öğrendiğimiz tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde, tarafınızı açık biçimde ve bildirdiğiniz iletişim araçlarından biri ile bilgilendiriyor ve yine, sipariş kapsamında tarafımıza ödediğiniz Ürün Bedeli’nin tamamını, tarafınıza, 14 (on dört) gün içerisinde iade ediyor olacağız.

 

ALICININ SEVKİYAT SÜRECİNİ TAKİP VE ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 

Ürün’ün tarafınızın bildirdiği adrese teslimi halinde, Ürün, tarafınıza, tarafımızca seçilen bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilecektir. Teslimatı yapacak kargo şirketinin, belirttiğiniz teslimat adresine teslimatı gerçekleştirebilecek bir şubesi olmadığı takdirde, Ürün'ün, tarafınıza e-posta, SMS veya telefonla bildireceğimiz yakın bir diğer şubeden, tarafınızca teslim alınması gerekecektir. 

 

Ürün’ün teslimatı sırasında, teslim edilecek kişinin, teslimat adresinde bizzat bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda, bu husustaki edimimizi yerine getirmiş olduğumuz kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda, kargo şirketi ile temas kurarak Ürün’ün sevkiyatını takip ve temin etmek, tarafınızın sorumluluğundadır. Ürün, sizden başka bir kişiye veya kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişinin veya kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden, bizlerin sorumlu tutulması söz konusu olmayacaktır. Bu hallerde, Ürün'ün geç teslim alınmasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun tarafımıza iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de, tarafınıza ait olacaktır.


Ürün'ü teslim alacak kişi, Ürün’ü, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemekle ve kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde, işbu hususa ilişkin herhangi bir mesuliyet kabul etmemekteyiz. Yine, Ürün’ü, tarafımızca belirlenen kargo şirketinden başka bir taşıyıcı aracılığıyla göndermemizi talep etmeniz halinde, ilgili Ürün’ün belirlediğiniz taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız.

 

CAYMA HAKKI

 

Kanun’un 47. ve 48. maddeleri ve Yönetmelik’in 9 ila 15. maddeleri uyarınca, Ürün'ü teslim aldığınız (veyahut teslim alacak kişiyi, başka bir kişi olarak belirlediyseniz, ilgili kişinin Ürün’ü teslim aldığı) tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, Sözleşme’den cayma hakkınız bulunmaktadır. Ancak, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkınızı kullanmanız mümkündür. 

 

Hemen bu noktada önemle belirtmek isteriz ki, Yönetmelik’in 15. maddesi uyarınca, aşağıdakilerin satımına ilişkin olarak akdedilmiş Sözleşme’de, cayma hakkı kullanılamamaktadır:

 

  1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin Sözleşme;
  2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin Sözleşme;
  3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin Sözleşme;
  4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin Sözleşme;
  5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin Sözleşme;
  6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin Sözleşme;
  7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin Sözleşme;
  8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin Sözleşme;
  9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin Sözleşme; ve
  10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin Sözleşme.

 

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, tarafınızca, anılan süre içerisinde, işbu İade ve İptal Politikası’nda yer alan e-posta adresimize, açık bir beyan ile yazılı olarak yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkı talebinizi aldığımızda, teyit bilgisini, sizlere iletiyor ve 14 (on dört) gün içerisinde, tarafınızdan, siparişiniz kapsamında tahsil edilen Ürün Bedeli’nin tamamını, tarafınıza, sipariş verirken tercih ettiğiniz ödeme yöntemi aracılığıyla iade ediyor olacağız. 

 

Şu kadar ki, cayma hakkının kullanıldığı durumda, ödemenin iadesi, tek Ürün’lü bir siparişte bu Ürün için cayma hakkının kullanması üzerine; birden fazla Ürün içeren bir siparişte ise, tüm Ürünler için cayma hakkının kullanılması üzerine gerçekleştirilmektedir. Ürün veya ücret olarak bir indirim/kampanyadan yararlanmak suretiyle birden çok Ürün içeren siparişlerin bir kısmı için cayma hakkı kullanıldığında, eğer alışveriş hacmi, indirimden faydalanmak için gereken kapsamdan çıkmakta ise, tarafınıza yapılacak iadeden, anılan indirim mahsup edilecektir. Cayma hakkınızı kullandığınız alışverişte, hediye çeki veya indirim kodu/kuponu gibi bir faydadan yararlanmış iseniz, bu fayda, tarafınıza, aynı şekilde iade edilecektir. Siparişin tümü veya bir kısmı için cayma hakkı kullanılmış bir sipariş sonucunda, promosyon, hediye çeki, indirim kodu veya kuponu ve benzeri bir hak kazanılmış olan alışverişin, promosyon, hediye çeki, indirim kodu veya kuponu ve benzeri haklar kazanmak için belirtilen kapsamdan çıkmış olması halinde ise, kazandığınız promosyon, hediye çeki, indirim kodu veya kuponu ve benzeri haklar iptal edilecektir. Bu noktada vurgulamak isteriz ki, ödül puanlarını, hediye çeklerini vb. mukabili nakdi para talepleriniz, hiçbir durumda ve surette kabul edilmeyecektir. Yine, belirtmek isteriz ki, ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile tarafınız ve bizler arasında imzalanacak sözleşmelerin hükümlerine tabi olacak olup; ilgili hallerde, gerek burada gerekse anılan sözleşmelerde belirlenen/belirlenecek tüm hak ve yetkileri, tarafınız ve kuruluş nezdinde kullanmamız ve ilgili işlemleri, ilgili kuruluş adına ve/veya hesabına yapmamız mümkündür; işbu hükümler saklı kalmak kaydıyla, tarafınız ve anılan kuruluşlar arasında söz konusu olabilecek ihtilaflar ve işbunların maddi, hukuki ve sair sonuçları bakımından herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

 

Cayma hakkınızı kullandığınızda, Ürün’ü, tarafımıza bildirimde bulunmanızı müteakip 10 (on) gün içerisinde, irsaliye/fatura aslı, faturası şirket adına düzenlenen Ürün iadelerinde ise iade faturası, ayrıca, iade edilecek Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, Ürün’ün tarafınıza teslimini gerçekleştiren kargo şirketi aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir; bu şekilde gönderim yapmanız halinde, Ürün’ün geri gönderilmesine ilişkin taşıma masrafları, tarafımızca karşılanıyor olacaktır. İlgili kargo şirketinin, teslimat adresinizin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda ise, Ürün’ün tarafınızdan teslim alınması, tarafımızca sağlanacaktır. 

 

Ürün’ü, cayma süresi içerisinde, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığınız takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacağınızı; işbu halde, tercihimize ve takdirimize göre, cayma hakkı kapsamında iade edeceğiniz Ürün Bedeli’nden, Ürün’de söz konusu olan değişiklik ve/veya bozulma uyarınca, indirim yapabileceğimizi, işburada, ayrıca dikkatinize sunmaktayız.
İADELERDE KULLANILACAK KARGO ŞİRKETİ

 

İade yapılırken, Ürün’ü tarafınıza teslim eden kargo şirketi aracılığıyla bizlere göndermeniz gerekmektedir. İşburada, Ön Bilgilendirme’de ve Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe, iade gönderimlerinizin sevkiyat bedeli, tarafımızca karşılanacaktır.

 

İADE SIRASINDA GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER

 

Ürün’ü, irsaliye/fatura aslı, faturası şirket adına düzenlenen Ürün iadelerinde ise iade faturası, ayrıca, iade edilecek Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak göndermeniz gerekmektedir.

 

TALEP VE ŞİKAYET / KANUNİ BAŞVURU YOLLARI

 

Ürün ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerinizi, tarafımıza, kendinize ait kişisel veriler ile ilgili olarak, kimliğinizi tevsik eden belgeler ile birlikte, adınızı, soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi belirtmek suretiyle, açık ve anlaşılır bir şekilde ve ıslak imzalı olarak Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Cad. Engin Konak Apt. No: 23/2 Beşiktaş İstanbul adresine; +90 212 327 00 50 telefon numarasına; veya güvenli elektronik imzalı olarak, customerservice@stepevi.com elektronik posta adresine, sözlü veya yazılı şekilde bildirebilirsiniz; satıcı olarak, müşterilerimizin haklı talep ve şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. 

 

Her halükarda, uyuşmazlık konusundaki başvurularınızı, tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapma hakkınız bulunmaktadır.


Sipariş vermeniz halinde, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek işbu İade ve İptal Politikası ile satışa konu Ürün’ün iade edilmesi ve siparişinizin iptal edilmesine ilişkin kurallar hakkında bilgilendirilmiş bulunmaktasınız.

 

DEĞİŞİKLİK VE YÜRÜRLÜK

 

Step Halıcılık, işbu İade ve İptal Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilecektir. Güncel İade ve İptal Politikası, İnternet Sitesi’nde yayımlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.